prothumia2017.gif

Prothumia


 

STICHTING PROTHUMIA

Doel van de stichting:
“Christelijke naastenliefde bewijzen aan allen, volgens de opdracht in Galaten 6 vers 10”

De kar van deze stichting wordt getrokken door br en zr Gert en Leida Sijl.

Hun activiteiten richtten zich in eerste instantie op Roemenië, maar recent ook op Suriname.

Ze vertellen er enthousiast over en wij kunnen zien en horen wat er met de donaties gebeurt.

 

 


STICHTING PROTHUMIA

Opgericht bij akte d.d. 13 april 1995
en aangemerkt als instelling
zoals bedoeld
in
artikel 24 lid 4
van de Succesiewet 1958.
Postadres:Pegasus 27
3893 DR
Zeewolde
Bankrekeningnrs.:
SNS Bank
nr. NL94SNSB0902706268
Postbank nr. NL61INGB0006798234
Inschrijving KvK:
StichtingenregisterNummer S194736

 

ZOMER 2018

 

Geachte vrienden van het Verzorgingstehuis Tinca.   15 juni – 2018

Afgelopen weken hebben wij weer een bezoek gebracht aan het verzorgingstehuis in Tinca Roemenië.

De laatste jaren ging deze reis met het vliegtuig, maar deze keer toch weer eens met de auto. Een goede gelegenheid om het incontinentie materiaal mee te nemen. Er was een grote hoeveelheid bijeengebracht door de familie Spoelstra uit Stiens, wij hebben daar een klein deel van meegenomen, de rest ging met een transporteur mee, die de hele vracht afleverde in Tinca.

We hebben bericht gekregen via Ds Berke Sándor dat het financieel beter gaat, maar het is altijd blijven rekenen  wat er  kan uitgegeven worden. Zo is er voor de volgende winter periode weer een grote hoeveelheid hout gekocht die voor een billijke prijs werd aangeboden.

Het bezoek van ambtenaren van de overheid is zeer positief verlopen. Het tehuis kreeg een licentie voor de komende 5 jaar, wat inhoud dat begin 2019 waarschijnlijk de overheid het tehuis met een bijdrage gaat steunen.

Begin mei zijn er enkele grote giften overgemaakt, o.a. van de Christelijke Gereformeerde kerk in Huizen mochten wij weer € 2.500 Euro ontvangen, en ook werd er een prachtige vakantie gift overgemaakt door onze vrienden van € 500. Met alle bijdragen van onze donoren was het mogelijk € 6000 over te maken. Lieve mensen allen heel hartelijk dank daar voor.

We sluiten graag af met de laatste woorden van de brief van Sandor,. Deshalb ,- Ihrf seid in unsere Notsitiation die Botte der Hoffnung und der Freude. Gott segne Euch, Er gebe Euch seine Freude, Liebe und Fest zu bleiben in Ihm.

 

Mit dankbarkeit und als Geschwister in Christo,- Berke Sándor en Katinka

 

Hartelijke groet, Gert en Aleida..

 

 

Najaar 2016

Najaars bezoek verzorgingstehuis,

In de maand november hebben wij een bezoek gebracht aan het verzorging- tehuis in Tinca. Het begon al behoorlijk koud te worden, en wij waren heel benieuwd hoe de situatie in het huis zou zijn. Nu, bij het ouder worden van vele bejaarden, zijn er ook meer problemen ontstaan. Enkele ouderen zijn dement geworden. Ook een groot probleem is de incontinentie. Op dit moment zijn er
25 bejaarden, die verzorgd worden door 3 verpleegsters. U begrijpt, deze dames hebben hun handen vol.

Tijdens onze rondgang waar we alle bejaarden hebben bezocht, hebben wij gemerkt de grote dankbaarheid van deze mensen. Op alle mogelijke manieren probeerden ze dit duidelijk te maken. Ook badkamers, toiletten, de keuken, maar ook de ontmoetingsruimte, alle deuren gingen voor ons open. Dit was een rond gang die niet van te voren gepland was. Alles zag er werkelijk heel
perfect uit. U begrijpt dat wij onder de indruk waren, dat enkele mensen zowel in de verzorging als in de keuken, dit op voortreffelijke wijze gestalte geven.

Toch beginnen zich aan de horizon enkele problemen af te tekenen. Zowel wat de stichting Prothumia betreft, maar ook is de vraag, wie gaat over 3 jaar de leiding van dit tehuis overnemen.

In de Hongaarse kerk is het zo, dat wanneer je 65 jaar geworden bent, je met pensioen gaat, en dat anderen, door de Bisschop aangewezen, jou plaats in gaan nemen. Berke Sándor en zijn vrouw Katinka hopen en bidden, dat hun plaats zal worden ingenomen door een predikants echtpaar, die dit omvangrijke werk willen gaan doen.

Het ander punt is natuurlijk hoe gaan we in de toekomst verder met Prothumia..

Wij hopen het volgend jaar beide 77 jaar te worden,en ervaren dagelijks de zegen van een goede gezondheid, en zijn daar heel dankbaar voor. Toch is het goed om na te denken, wanneer het niet meer zo soepel gaat, wat dan? Zijn er mensen in onze omgeving die eventueel dit mooie en dankbare werk willen oppakken? Veel vragen natuurlijk, die we mogen delen met onze hemelse
Vader. Hij is het ook die we mogen vertrouwen en geloven dat dit goed gaat komen. Wanneer iemand ons hierover wil spreken, danwillen wij dit natuurlijk heel graag doen.

Hartelijke groet, Gert en leida Sijl.


Orgel en kleding transport naar Tinca,

Tijdens onze bezoeken aan het Verzorgingstehuis in Tinca, was een van de hoogte punten, het begeleiden van de ouderen op een orgel die we ooit hebben gekregen van Stolk orgelbouw. Voor de ouderen was het een compleet feest, om te kunnen zingen uit het Hongaarse gezangenboekje, waar in de oude  christelijke gezangen met veel vreugde en overgave werden gezongen.

Het orgel waar we op speelde was een groot Hammond orgel die achteraf niet zo geschikt bleek om de ouderen te begeleiden. Al jaren lang was ik op zoek om een ander orgel te bemachtigen.

In een gesprek met Peter Visser, was daarom ook mijn vraag of Peter wilde uitzien naar een orgel voor de kerkzaal in Roemenië.

Enkele dagen daarna werd ik gebeld door Peter die vertelde, ik heb er één voor je. Hij vertelde dat in overleg met Gert Jan er besloten was dat wij hun eigen orgel mochten mee nemen.  Het orgel waar zij hun eerste lessen op hebben gekregen, daar deden zij afstand van. Ik merkte ook bij de mannen dat hier bij  emotionele gevoelens gingen spelen.

   

Ja, en nu wij toch moeten inpakken vertelde ze, lijkt het jullie wat om ook de kleding van moeder te willen meenemen. U begrijpt, wij vielen van de ene verbazing in de andere, en waren natuurlijk heel dankbaar om al deze kostbare spullen mee te nemen naar het Verzorgings huis in Tinca.

Gisteren hoorde we in een gesprek met Berke Sándor dat de verkoop van deze kleding in volle gang was. Van Marijke kregen we ook nog een grote koffer met kinderkleding, die wij in mei meenemen.

Alles werd in een grote aanhanger die we van Bartimeus hebben gekregen geladen, en hebben we dit gebracht naar van Wijk Logistics BV in Giessen.We schrokken wel van het totale gewicht wat we hebben versleept, want dit was 2000 KG.

Met grote dankbaarheid en een hartelijke groet, hopen wij u na onze volgende reis weer op de hoogte te houden.

Gert en Leida Sijl

 

 

 


2014

De kaas expeditie


Bedankbrief van Sandor en Katinka nov 2013.pdf 


Nieuws oktober 2013

 

Zeewolde, 3 oktober 2013

 

Geachte vrienden van Prothumia,

Via deze brief willen wij u op de hoogte houden van onze laatste activiteiten in  Roemenië. Van 10 tot 17 september waren wij in Tinca, waar we aanwezig waren bij de dankdienst van Martha Berke. Zij was in augustus getrouwd in Boedapest, en om alle vrienden en familie in Roemenië te laten delen van deze belangrijke gebeurtenis waren ook wij uitgenodigd.

Aangezien wij in juni er twee weken geweest waren, zagen we er een beetje tegenop om weer die lange reis te maken. Maar deze keer…………..Lees hier het hele verslag

En hier de begeleidende foto’s

 

Klik hier voor een begeleidend filmpje


Nieuws juli 2013


dit filmpje kan in een volledig scherm worden
getoond

verslag + foto’s:
Het wonder van MAX maakt mogelijk (.pdf) Wonderen (foto’s)

 


Nieuws juni 2013


Verslag van de reis in juni deel 1 (.pdf)


Foto’s van de reis in juni deel 2


Archief:


Roemenië


Suriname

Foto series
Kerstgroet
2004

Suriname januari 2006

Dumbrava

Tinca
dec 2007

Suriname dec 2007

Tinca

Zomer 2010

Suriname januari 2009

September 2010

Suriname januari 2011

Roemenië 2012

Zomer 2010

Suriname
februari 2011

September 2010

Suriname februari(5) 2011


September 2011 deel 1


September 2011 deel


2


Presentatie map

Roemenie 2012

zie foto’s

 

 

Uitzending bij Omroep MAX op 21 oktober 2011 in Roemenië

 

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 

Zondag

16 juni

09.30 uur

Ds. C. de Jong

 

17.00 uur

Ds. C. de Jong 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws