mededeling.jpg

Extra Nieuws

Wilt u via dit medium dringende zaken meedelen aan de gemeente?

Stuur een email naar Arjen Miedema Jan Provoost of Jos Breevaart


.


Gemeenteleden worden wekelijks via een nieuwsbrief geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in en rondom de kerkdiensten.

Nieuws van Prothumia door Gert en Leida Sijl
21 juni 2021

.Corona en lock down t/m 17 jan 2021

Wat volgen de ontwikkelingen zich toch snel op, zeker na de toespraak van de minister- president van 14 december. Winkels open, lock down, winkels dicht, Hema open, Hema dicht, en noem maar op. Ook als kerk hebben we er mee te maken.

In het begin van de coronaperiode diensten met een minimale bezetting, daarna diensten met maximaal 65 aanwezigen, later met 30 aanwezigen en nu?

Moeten we weer terug naar diensten met een minimale bezetting?

Dat is althans het advies van het Coronateam van onze kerken en van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO),

Juist nu in deze periode?

Op slot

Met pijn in ons hart hebben we toch besloten om de adviezen op te volgen, hoe moeilijk we het ook vinden, en gaan we terug naar de beginperiode van de corona crisis, dus diensten met een minimale bezetting. Dat is dus de voorganger, de ouderling en diaken van dienst en de medewerkers voor de technische ondersteuning.

Diensten 

De morgendiensten zijn te bekijken/beluisteren via https://www.cgkhuizen.nl/bakboord/kerkdiensten/

Voor de liturgie: https://www.cgkhuizen.nl/bakboord/liturgie/

Bijbelstudies

Voor de komende vijf zondagen zullen bijbelstudies van ds. De Jong worden opgenomen. Die komen in plaats van de middagdiensten en zullen voor de zondag op de site van de kerk worden geplaatst.

Als u een Lukaskastje heeft, kunt u de bijbelstudie beluisteren. Gewoon op de gebruikelijke tijd van de middagdienst: zondag om 17.00 uur.
Voor een overzicht van de website klikt u op Siteview (onder Start) of hier


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Nieuws van Prothumia door Gert en Leida Sijl

21 juni 2021
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Toegevoegd bij de links:
Christelijke Vakantieparken

 


In de maand augustus hield Ds. de Jong een prekenserie over de Psalmen
.PDF

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


mededelingen
 

 


 

 

Zondag

26 september H.A.

 

09.30 uur

ds C de Jong

 

17.00 uur

ds. C de Jong

  

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws