mededeling.jpg

Extra Nieuws

Wilt u via dit medium dringende zaken meedelen aan de gemeente?

Stuur een email naar Arjen Miedema Jan Provoost of Jos Breevaart


Gemeenteleden worden wekelijks via een nieuwsbrief geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in en rondom de kerkdiensten.

21-maart 2020

Maatregelen Coronavirus:

Aan de leden van de CGK van Huizen.

Beste broeder en/of zuster,

Afgelopen zondag bleek het al: de maatregelen en adviezen van de overheid rond de corona-uitbraak raken ook de kerken. Gelukkig zijn kerkdiensten niet ronduit verboden zoals in sommige andere landen, maar het houden van bijeenkomsten wordt wel heel sterk afgeraden.

De kerkenraad neemt die adviezen serieus. Onze gemeente telt veel leden in de zgn. risicogroepen, hetzij vanwege de leeftijd, hetzij vanwege al bestaande problemen met de gezondheid. Middels deze brief willen we u informeren over de regelingen die de kerkenraad daarom heeft getroffen.

Kerkdiensten

Ondanks de omstandigheden hadden we afgelopen zondag goede diensten. In de kerk zelf waren enkele tientallen leden aanwezig en op afstand werd er op nog eens 40 tot 50 plekken meegeluisterd. Op die manier deelden we in lezing, verkondiging en gebeden.

Toch gaan we, gehoord de laatste berichten, een stap verder. Komende zondag 22 maart en vervolgens tot nader bericht zullen er alleen morgen­diensten zijn. Die diensten zullen in een zeer beperkte kring worden gehouden: de predikant, enkele kerkenraadsleden, een koster, een geluidsman, een organist. Gemeenteleden buiten die kring vragen we om thuis of bij anderen via Lukaskastje of internet de dienst bij te wonen.

’s Middags zal er op het tijdstip van de dienst een ‘ingeblikte’ dienst of een meditatie worden uitgezonden. Hoe dit precies gaat, is nog niet geregeld, maar als u om vijf uur luistert, hoort u vanzelf wat er komt.

Eén element van de zondagse diensten vraagt wel even nadere aandacht. Helaas kunnen we in een samenkomst via internet niet collecteren. Een kerkdienst via internet is ook in die zin een beperkte dienst. Maar er zijn ook andere manieren om de ‘dienst der offerande’ gestalte te geven. Daarom vragen wij u om uw gave over te maken naar de bankrekening van de kerk:
NL56 RABO 0329 9202 00  t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen.

Pastoraat

U zult begrijpen dat huisbezoeken en andere persoonlijke pastorale contacten nu op een laag pitje staan. Hebt u toch behoefte aan contact of bezoek, bel dan met de predikant of met uw wijkouderling.

Diaconaat

Op veel oudere en andere kwetsbare mensen komen er in deze tijd extra vragen af. Hoe kom ik aan mijn boodschappen? Hoe kan ik via mijn computer naar de diensten luisteren? Ik zou via de computer of de tablet met de kinderen en kleinkinderen willen praten, hoe moet dat? Met al deze en andere praktische vragen kunt u terecht bij de diakenen. Neem contact op met uw (wijk)diaken via e-mail, WhatsApp of telefoon:

Jos Breevaart             tel. 0356951452     e-mail: josbreevaart@hetnet.nl
Klaas Urbaan             tel. 0611384989     e-mail: klaasurbaan@hotmail.com
Bastiaan Visser          tel. 0358881379     e-mail: bastiaan_visser@hotmail.com
Willem-Jan Willems    tel. 0683993889     e-mail: willems.willemjan@gmail.com

Overigens: ook wie hulp wil geven, kan ook bij de diaconie terecht!

Wij wensen u allen in alles van harte de zegen van de Here toe.

De kerkenraad.

— Met vragen n.a.v. deze brief kunt u contact opnemen met ds. C. de Jong, tel. 035 750 3064–


Bent u doof of slechthorend?

Of kent u iemand die doof of slechthorend is? 

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de provincie Utrecht.

De vaste diensten zijn:

  • de 1e zondag van de maand, (m.u.v. augustus) een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij Careyn Weddesteyn. De dienst begint om 11.30 uur. Adres: Utrechtse straatweg 50, 3445 AS Woerden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffie drinken;

Daarnaast worden er een aantal gecombineerde diensten in de provincie Utrecht gehouden. De diensten worden ondersteund door gebaren (door middel van een tolk) en een beamerpresentatie. Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mw. A. Beukers ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com .


.


Voor de liturgieën zie Agenda en / of KerkdienstenVoor een overzicht van de website klikt u op Siteview (onder Start) of hier


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Nieuws van Prothumia door Gert en Leida Sijl

6 mei 2020
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


In de maand augustus hield Ds. de Jong een prekenserie over de Psalmen
.PDF

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 Zondag

18 oktober

09.30 uur

Prof. Dr. J.W. Maris


 

17.00 uur

Prof. Dr. J.W. Maris 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws