herfst2014.jpg

Zusterdienst 50+

Beste 50-plussers

U heeft zowel in een Nieuwsbrief als in het september nummer van Ons Kompas kunnen lezen dat op zondag 13 september het startsein wordt gegeven voor het nieuwe seizoen 2020-2021.

Normaliter zou u van ons te horen krijgen welk programma voor dit jaar aan de 50+kring aangeboden wordt, te beginnen op de laatste dinsdag van september.

Na rijp bereid hebben wij besloten om hier van af te zien. Dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van het beruchte coronavirus, dat nog lang niet tot staan is gebracht. Sterker nog, er is weer sprake van een gevaarlijke opmars. Vanuit de overheid zijn weer nieuwe maatregelen afgekondigd, waarvan de belangrijkste is voldoende afstand t.o.v. elkaar te blijven houden.

Wij zijn van mening dat wij op onze middagen hier niet aan kunnen voldoen, gelet op de grootte en samenstelling van de groep.

Wij betreuren dat bijzonder, maar wij willen geen enkel risico lopen, juist vanwege de doelgroep waar wij mee te maken hebben.

Wellicht komt er een moment om op kleinere schaal iets te organiseren. Eén activiteit willen wij proberen door te laten gaan en dat is onze gezamenlijke Kerstmiddag met VV Hanna. Een datum hebben we hier al voor gereserveerd, nl D.V. 15 december a.s. Wij zullen u op de hoogte houden!

Mede namens Ineke, Janny en Willy een hartelijke groet. Laten wij hopen en bidden dat er betere tijden zullen aanbreken.

Johanna Visser

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 Zondag

18 oktober

09.30 uur

Prof. Dr. J.W. Maris


 

17.00 uur

Prof. Dr. J.W. Maris 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws