Activiteiten

Gemeentelijke activiteiten
Bijbelkring ‘Together”
Eénmaal in de maand, op zondagavond, komt de bijbelkring ‘Together’ bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. Contactpersoon: P.A.A.. Visser, tel.(035) 524 04 61

Bijbelstudiekring “tekst voor tekst”

Eénmaal in de drie weken, op vrijdagmiddag in de maanden september t/m juni, komt de bijbelstudiekring ‘Tekst voor tekst’ bij elkaar bij één van de deelnemers thuis.

Catechisaties

Als u of jij overweegt om openbare belijdenis van je geloof af te leggen of er over willen spreken neem dan contact op met je wijkouderling of de scriba (scriba@cgkhuizen.nl) of (035) 5258365

Contactmiddag 50+

Voor senioren en belangstellenden wordt op de laatste dinsdag van de maand een vijftig plus middag georganiseerd, die om 15.00u begint Contactpersoon: Mv J.A. Visser-Rebel, tel.(035) 526 49 46.

Gebedsgroep

De gebedsgroep komt elke week bij elkaar, afwisselend op maandag en op woensdag. Aanvang 19.00 uur de kring stopt voor 20.00 uur.
Naast de vaste deelnemers (m.n. uit de Zenderwijk en de Chr. Geref. Kerk) zijn ook andere, nieuwe deelnemers hartelijk welkom. Samen willen we de vreugden en zorgen van de kerkelijke gemeentes waartoe we behoren, de samenleving en het persoonlijk leven van mensen, bij God te brengen. Contactpersoon: P. Koster, tel.(035) 525 1226

Gemeentevergadering

In de derde week van april wordt de jaarlijkse gemeentevergadering gehouden. Op die avond komen meestal aan de orde de verkiezingen van ambtsdragers en de financiële toestand van de gemeente. Ook kunnen andere zaken van algemeen belang worden besproken.
 

 


Knutselclub

Om de 2 weken op vrijdagavond. Contactpersoon: A. Breevaart, tel:(035) 695 14 52.

Vrouwenvereniging “Hanna”

Deze vereniging vergadert om de 14 dagen op woensdagavond, aanvang 19:30 uur. Contactpersoon: M.E.Spiering Hoogendoorn, H.Dunantpark 5, 1277 BP Huizen, (035) 5241482

Vrouwenbijbelstudiekring “Lydia”

Deze kring komt bij elkaar op de tweede donderdag van elke maand, wisselend bij één van de leden thuis.

Wijkavond

Gemeenteleden kunnen elkaar ontmoeten op wijkavonden die ongeveer eens in de zes weken georganiseerd worden bij één van de deelnemers thuis. Contactpersoon: J. de Jong, tel.(035) 525 1476.

Zondagsschool ‘Zaait aan alle wateren’

’s Zondags tijdens de middagdienst komen de kinderen in de basisschoolleeftijd bij elkaar op de zondagsschool. Er zijn twee groepen: van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 12 jaar. Contactpersoon: P.A.A.. Visser, tel.(035) 524 04 61