Prothumia


STICHTING PROTHUMIA

Doel van de stichting:
“Christelijke naastenliefde bewijzen aan allen, volgens de opdracht in Galaten 6 vers 10”

De kar van deze stichting wordt getrokken door br en zr Gert en Leida Sijl.

Hun activiteiten richtten zich in eerste instantie op Roemenië, maar recent ook op Suriname.

Ze vertellen er enthousiast over en wij kunnen zien en horen wat er met de donaties gebeurt.

ANBI_FC
Klik hier voor de financiële verantwoording

STICHTING PROTHUMIA

Opgericht bij akte d.d. 13 april 1995
en aangemerkt als instelling
zoals bedoeld
in
artikel 24 lid 4
van de Succesiewet 1958.
Postadres:Pegasus 27
3893 DR
Zeewolde
Bankrekeningnrs.:
SNS Bank
nr. NL94SNSB0902706268
Postbank nr. NL61INGB0006798234
Inschrijving KvK:
StichtingenregisterNummer S194736

Laaste Reis naar
Roemenië

19 oktober 2021

Geachte sponsors,

Verschillende keren is ons gevraagd wanneer we weer een bezoek konden brengen aan het verzorgingstehuis in Tinca. De situatie in Roemenië was, wat Corona betreft, tot voor kort niet veilig voor ons. In augustus kregen we weer een uitnodiging en daarin werd vermeld dat het verzorgingstehuis voor 99% veilig zou zijn.

Begin september had ik een afspraak met mijn longarts en ik vertelde hem over de uitnodiging die we hadden gekregen. De arts waarschuwde echter dat we uiterst voorzichtig moesten zijn omdat de vaccinatiegraad in Roemenië vrij laag is. Hij gaf aan dat het verstandiger zou zijn om geen bezoek te brengen aan het verzorgingstehuis en om de andere bezoeken die we wilden afleggen, via een videoverbinding te doen.

Afgelopen 13 september zijn we, voor de laatste keer met de auto, vertrokken richting Roemenië. We hadden de reis dit keer in meerdere stukken geknipt zodat we niet te veel kilometers per dag hoefden te rijden.

Via de familie Stahl in Schutzbach zijn we doorgereden naar Lindelburg om onze vriendin Elfriede Kellerman op te halen. Elfriede sponsort al lange tijd het verzorgingstehuis in Tinca en wilde ook heel graag nog een keer een bezoek brengen aan het tehuis.

De volgende stop was in Hongarije, hotel Panorama. Van daaruit zijn we doorgereden richting Szolnoc en de bedoeling was om Klaas Urbaan, die ons werk voor Prothumia gaat voortzetten, op te halen van de luchthaven van Debrecen om vervolgens samen naar Tinca af te reizen.

Helaas hoorden we van Klaas dat hij positief getest was op Corona en hij moest de reis annuleren. Een grote teleurstelling voor ons allemaal maar ook grote dankbaarheid aan God omdat wij Zijn bewarende hand hebben mogen ervaren.

Via email hebben we meerdere keren contact gehad met Julia en Atilla, de nieuwe directie van het verzorgingstehuis. Op zondag, na de kerkdienst, hebben we Julia en Atilla voor het eerst mogen ontmoeten. Een bezoekje aan het verzorgingstehuis zat er helaas niet in en dat was een grote teleurstelling voor iedereen.

We kregen te horen dat het verzorgingstehuis is gecontroleerd door de overheid en de uitslag was heel positief. Helaas krijgt het verzorgingstehuis nog steeds geen financiële steun van de overheid en blijft het huis dus afhankelijk van buitenlandse sponsoren.

Wat hebben we als Stichting Prothumia mogen betekenen voor het verzorgingstehuis, de afgelopen tijd?

Dit jaar zijn er 2 vrachten met incontinentiemateriaal, wat bij elkaar was gebracht door Jeltje Spoelstra uit Friesland, verzonden naar Tinca.

We hebben, via een tip, contact gekregen met Stichting Dorkas. Deze stichting had een grote hoeveelheid incontinentiemateriaal verzameld die wij mochten ophalen om naar Tinca te sturen. Voor het verzorgingstehuis zijn dit hele waardevolle vrachten.

Het transport naar Tinca werd verzorgd door Humanitair Transport en de kosten hiervan waren € 184. De derde vracht voor Tinca wordt op dit moment ingepakt en vervoerd.

In Tinca wordt dit waardevolle materiaal met grote dankbaarheid ontvangen.

We zijn dankbaar dat God het werk in Roemenië zegent en we zijn onze sponsoren dankbaar voor de giften die we mogen ontvangen om dit mooie werk te kunnen blijven ondersteunen.

We mogen terugkijken op een goede reis en we danken God voor Zijn bescherming.

Hartelijke groeten,

Gert en Leida Sijl.


T IJ D van K O M E N
en
G A A N.

21 juni 2021

.
Beste Vrienden van Prothumia,                                     Zeewolde, 21 juni   2021

Er is een gezegde “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”.

Met dit gezegde hebben we een lange tijd moeite gehad. Want om na 31 jaar afscheid te moeten nemen van iets waarmee je met hart en ziel zeer bij betrokken bent, is het heel moeilijk om te stoppen.

Om dit voor elkaar te krijgen heb je je kinderen nodig, die in verschillende gesprekken je proberen te overtuigen om een beslissing te nemen. Uiteindelijk neem je deze beslissing, omdat je tot ontdekking komt dat ze gelijk hebben. Je merkt aan veel dingen dat het soms een beetje “tobberig” gaat worden. Dus kort weg gezegd stoppen we er mee.

U begrijpt dat dit voor ons een hele stap is geweest.

Van af 1988 heb ik enkele ritten gemaakt naar Hongarije met Willem Ruiten, Ds Joska en Gotty zorgde ervoor dat alle goederen door gesluisd werden naar Roemenië. Dit gebeurde door kinderen van de zondagschool die met niets kwamen, en volgepakt weer teruggingen naar huis, waar de spullen werden verdeeld onder de meest arme mensen.

In 1990 kregen wij bericht dat de grenzen weer open waren, en dat er voor ons de mogelijkheid was om Roemenië binnen te gaan.

Wij gingen met 2 koppels te weten Herman van Zonneveld en Jan Sijl, Boudewijn de Hek en ondergetekende. Ieder kreeg 3 adressen mee. Van deze 3 is Ds Berke Sandor overgebleven. Hij was niet thuis, maar zijn vader wel. Sandor reageerde direct om ons te bedanken en hij nodigde ons uit om zeker een keer langs te komen.

In onze verslagen hebben wij verteld, dat uiteindelijk hierdoor het Verzorgingstehuis in Tinca is gekomen.

Vanwege de grote armoede, werd heel veel kleding en voedselpakketten door ons gebracht, ook Jan en Anneke Sijl zijn verschillende keren met ons meegegaan. Veel van deze ritten gebeurden in december, maar ondanks het winterse weer zijn we altijd bewaard gebleven en bracht de Heere ons altijd weer veilig thuis. Dit hebben we als een groot wonder ervaren.

Waar we heel dankbaar voor zijn is, dat al bij de oprichting van de Stichting Prothumia, er velen van u waren om dit mooie werk te steunen. Gelukkig zijn er in de loop der jaren anderen bijgekomen, zodat Prothumia een Stichting werd die in staat was om al die jaren het Verzorgingstehuis te ondersteunen.

Het Verzorgingstehuis heeft tot op de dag van vandaag kunnen bestaan, door de trouw en liefde van onze God, die ons allen op het hart heeft gelegd, om die liefde door te geven aan hen die dit zo nodig hebben.

Een nieuwe voorzitter

In mijn eerste zin heb ik geschreven dat er een tijd van komen en van gaan is. In onze stukjes in Kompas en op de website die keurig verzorgd wordt door Arjen Miedema, hebben we geschreven hoe dit uiteindelijk toch is goed gekomen.

Wij konden ons geluk en dankbaarheid niet op, toen Klaas Urbaan ons vertelde dat hij dit graag wilde doen. Op dit moment zijn we bezig om alle stukken, Kamer van Koophandel en Banken in orde te krijgen. Wij komen hier op een later tijdstip op terug.

De nieuwe leiding van het verzorgingstehuis

Vandaag kregen wij een brief van Julia en Atilla Megyassai,

Zij beginnen de brief om ons allen te bedanken voor het werk wat wij doen aan allen in het Verzorgingstehuis.

In onderstaand briefje, worden ook hun kinderen genoemd, uiteindelijk horen ook zij bij het grote gezin, die ieder dag hun zorg nodig hebben.

Nu hebben we 24 mensen in het bejaardentehuis. Sommigen van hen zijn oude bewoners, bijvoorbeeld Denes Miklos die ons in een paar dingen helpt, Virag Nora de lieve kattenvrouw, Huszar Laszlo de tuinman en anderen, en we hebben nieuwe leden als Bodogany Magda met een sterk geloof, Lörinc Ilonka, Szilagyi Marta en anderen. Er zijn de jongsten, onze kinderen: Batari Jancsi, Spivak Bea en Kovacs Zsolt.

Er zijn enkele katholieken en een dame die orthodox is. Voor haar vertalen we de ochtendmeditatie in het Roemeens.

We bidden voor alle bewoners om trouw te zijn en God lief te hebben.

Deze week hebben we een speciale tijd voor het Personeel, lerend en oefenend om onze emoties te uiten, met Kondor Zsoka van Oradea.

We werden geïnspecteerd door AJPIS, de Autoriteit voor Sociale Diensten en we zijn dankbaar dat ze ons hebben laten weten, dat we Beatrix, Jancsi en Zsolti hier mochten houden. Volgens de wet mogen alleen mensen van 64 jaar en ouder hier in Huis zijn.

Groeten.

Bedankt voor alles.

God zij met u.

Julia


D O O R B R A A K

19 april 2021

Geachte sponsors,

Gisteren kreeg Leida een mooi bloemetje van de kerk, gebracht door Klaas Urbaan, waar Leida heel blij mee was.

In het gesprek wat toen volgde ging het over ons werk van Prothumia in Roemenië.
Op een gegeven moment was de vraag van Klaas, of er al iemand zich gemeld had. Ik vertelde dat wij met grote dankbaarheid Willem Dozy bereid gevonden hebben, om dit van ons over te nemen.

Klaas antwoorde dat dit mooie werk best iets voor hem zou zijn geweest.

Vanavond nog een keer de vraag aan Klaas gesteld, die daar bevestigend op antwoorde.
Daarna Willem gevraagd hoe hij dit vond, ook Willem was hier heel blij mee.

Dus beste vrienden het is niet Willem Dozy maar Klaas Urbaan geworden die de taak van ons gaat overnemen.  Met dank aan God hebben wij 32 jaar deze hulpverlening met grote dankbaarheid mogen doen.

In onze afscheid brief kom we hier nader op terug.

Een hartelijk groet van 2 zeer dankbare hulpverleners ,

Gert en Leida Sijl.

——————————————————————————————————————————–

17 april 2021

Geachte sponsors,

In het verleden heb  ik regelmatig geschreven over het Verzorgingstehuis tehuis. In deze verslagen werd ook de naam van Balind genoemd, een geweldige vakman die 20 jaar gewerkt heeft als vrijwilliger. Een bijzonder mens.

Hij is 5 jaar geleden overleden, wij hebben altijd het contact onderhouden met zijn vrouw Isabella.

Hier onder ziet u 2 verhalen, de eerste ging met welke problemen Isabella te maken kreeg, het tweede is de brief die wij van Isabella gekregen hebben. Wij zijn getroffen op welke wijze zij schrijft over haar grote dankbaarheid.In eerste instantie zou dit haar leven worden, maar zij mocht er varen dat er nog steeds wonderen gebeuren.

Voor de duidelijkheid zij is geen bewoner van het verzorgingstehuis tehuis, maar woont in Oradea. vlak bij haar kerk.

Vanmorgen kregen wij een mail uit Tinca over het Verzorgingstehuis tehuis. Op dit moment zijn alle plaatsen bezet, en Julia met haar man zijn hier heel gelukkig mee. Vooral als het bewoners zijn die  financieel dit kunnen betalen.

Nog een zeer positief bericht, deze week kregen wij te horen dat Wiilem Dozy bereid is gevonden, de taak die wij al meer dan 30 jaar hebben mogen uitvoeren van ons gaat overnemen. Hier zijn wij de Heere heel dankbaar voor. Wanneer dit officieel wordt zal nog even duren. De meesten van u zullen weten dat Leida vorige week een nieuwe heup gekregen heeft, en dat ik ben bevorderd  tot huis en verzorgingsman.Gisteren voor het eerst gekookt in mijn leven, Chili Concarne stond op het menu. Een moeilijke naam, maar het smaakte uitstekend.

Alle sponsors willen wij hartelijk danken, voor de trouwe steun die wij maandelijks mogen ontvangen.

Een hartelijke groet van Leida en Gert Sijl.

============================================================

Haar naam is Isabella. Met haar man Balind hebben we zeker 20 jaar samengewerkt aan het verzorgingstehuis tehuis in Tinca. In al de jaren dat we wij Roemenië waren hebben we veel mensen leren kennen. Hij is 5 jaar geleden overleden, maar zijn naam zal altijd in onze gedachten blijven. Omdat hij een Christen was, maar ook dat hij met zijn hele doen het beeld van Christus vertolkte.

Ook na zijn overlijden hebben we altijd Isabella bezocht, en haar financieel ondersteund.

2 jaar geleden kreeg zij heel veel last van haar heup. Ik vroeg wanneer ze geopereerd kon worden. Helaas vertelde ze dat daar geen geld voor was. Ook was er geen verzekering. Toen ik vertelde dat wij dit graag wilde betalen, zei ze Gert dit is te veel. Ik zal hiermee moeten leven. Toen ik vertelde dat we dit om haar man Balind deden omdat hij jaren vrijwilligers werk heeft gedaan in Tinca, vond ze het goed. Wat een vreugde was het voor haar weer te kunnen lopen, en ook om weer naar de kerk te kunnen gaan. Vorig jaar was het om de corona dat we niet naar Tinca konden gaan. Ik had contact gezocht met haar schoondochter die uitstekend Engels spreekt, en afgesproken dat ze van mij Engelse brieven krijgt, en wanneer ze dit vertaald in het Hongaars konden we toch contact houden.

Toen hoorden we dat ze steeds moeilijker begon te zien. Haar huisdokter een Roemeense arts   kwam met een negatief bericht, zij zou na verloop van tijd blind worden en er was eigenlijk niets aan te doen. Toen heb ik gevraagd aan haar zoon ga er op uit en ga zoeken of er een goede oogarts te vinden was.

Nu die hebben ze gevondenen, en die zag zeker mogelijkheden. Wel koste dit per oog 600 euro.

Ook dit vond ze veel te veel, maar op aandringen van ons hebben de operaties inmiddels plaats gevonden.

Vorige week kreeg ik een brief van haar die ik je graag laat lezen. Door het vertalen via translate is het Nederlands soms een beetje gebrekkig.

<20210304 Isabella antwoord gertVertaaltypen-1.docx>

Hartelijke groet,

Gert en Leida Sijl


Beste Leida en Gert, en al die dierbare broeders die betrokken zijn geweest bij de genezing van mijn ogen, die zulke grote offers hebben gebracht om aan mijn beide ogen te opereren. Mijn lieve goede God zegene jullie allemaal en maak het vele malen goed voor jullie zorg op die manier voor mij. Heel erg bedankt en God voor het zorgen voor zijn zwakke kind. Maar God is goed en hij zal geven wat we Hem in geloof vragen als het in overeenstemming is met Zijn wil. Het lijkt erop dat God nog steeds een plan voor mijn leven heeft, hij wil mij nog steeds gebruiken, om een ​​nuttig stuk gereedschap te zijn in Zijn Heilige hand. Nou, ik dank God voor jullie, want jullie hebt mij ook veel geholpen bij mijn heupoperatie. Het is heel goed dat er geen pijn is. Het is zo geweldig en ik roem God dat ik kan lopen en het doet geen pijn. Maar om te kunnen zien, is dit nu een bijzondere zegen voor mij, want ik geniet er echt van om het Woord te lezen en deze boeken waarin het Woord van God wordt uitgelegd en ik wil ook ervaren wat ik leer met de hulp en kracht van de Heer. Bedankt dat je me hebt aangemoedigd om mijn ogen te laten opereren, maar je weet dat we bij twee doktoren zijn geweest en ze hebben me niet aangemoedigd om te zien of mijn ogen geopereerd konden worden. Erger nog ik zou naar verloop van tijd blind worden. Maar de derde dokter die  adviseerde mij om dit wel te doen. Ik zal beter zien dan nu en ze had gelijk. Ik zag duidelijk en verheerlijkte de Heer, daar voor. Ook  de dokter was  erg blij dat de operatie  gelukt was. Het is een groot genoegen om  nu te weer te zien, want ik had tijd al een hele tijd  slecht gezien. Maar het is waar dat veel broeders en zusters voor mij hebben gebeden en de Heer heeft hen gehoord. Ik moet over twee dagen terug voor een inspectie en ik krijg over een maand een leesbril. Katinka zei dat Leida ook een heupprothese nodig heeft. Wanneer heb je een afspraak gehad? Hoe gaat het met jou en de andere broers, je zwager  Gert? Ik ben blij zo dicht bij het huis van gebed te wonen en de Heer te kunnen aanbidden met onze geliefde broeders en zusters te groeien in het heilige leven. Ik geniet van mijn kinderen Gabi en Enikő. Ik zegen de Heer voor hen omdat Gabi me veel met de auto naar de dokter bracht, Enikő schreef de brief aan jou. De twee kleine jongens, mijn kleinkinderen zijn erg aardig, maar ik zie ze zelden vanwege dit virus. We moeten dit masker ook in het gebedshuis dragen en we kunnen op afstand zitten, anderhalve meter van elkaar, maar zelfs dat is geen probleem, het belangrijkste is dat we naar de kerk kunnen gaan. Het Woord zegt dat we problemen zullen hebben in de wereld, maar we moeten op Hem vertrouwen omdat Hij de wereld heeft overwonnen en Jezus Christus niet heeft gevraagd om ons uit de wereld te halen, maar om ons te behouden. Omdat we niet worden verlost van goud en zilver, maar van het kostbare bloed van Jezus Christus, dat al onze zonden wegwaste. Ik wens de hele broederlijke gemeenschap een gezegend Wederopstandingsfeest toe, moge de Heer bij jullie zijn en blijven. Met veel liefde, Izabella

=============================================================

22 december 2020

Geachte sponsors,

Via onze rondzendbriefjes hebben we u op de hoogte gehouden over het vertrek van ds Berke Sandor en zijn vrouw Katinka, met het gezin Atilla en Julia Megyassai die de leiding van het tehuis hebben overgenomen.

We zijn nu enkele maanden verder, en tot onze grote vreugde kunnen we zeggen dat het goed gaat met het echtpaar, maar ook, en dat is natuurlijk heel belangrijk,met de bewoners van het tehuis.

Tijdens een gesprek met onze kinderen over het Verzorging tehuis, werd er op een gegeven moment de vraag gesteld, hoe lang denken jullie dit nog te kunnen doen.? Heb toen verteld dat het eigenlijk alleen maar thuis werk was, het zware werk van kleding verzamelen e.d. zijn we mee gestopt, dus is dit nog steeds goed te doen, dachten wij.

Nu hadden zei natuurlijk een ander mening en om eerlijk te wezen hadden ze wel gelijk.

We hebben toen afgesproken dat we in eigen kring proberen om iemand te

vinden die dit werk zou willen overnemen.

Waaruit bestaat dit werk:

Regelmatig proberen contact te houden met het predikantsechtpaar.

Enkele keren per jaar de sponsors op de hoogte te houden over de situatie in het tehuis.

2 keer per jaar het ontvangen geld over te maken naar het Verzorging tehuis.

Wanneer dit mogelijk is 1 keer per jaar een bezoek brengen aan het tehuis.

Eigenlijk is dit het.

Nu onze vraag, zou het mogelijk zijn, dat u in uw omgeving iemand zou weten die dit mooie werk zou willen doen. Mochten er vragen zijn u kunt altijd contact met ons opnemen. Tel: 06 – 49803832.  Wij zien uit naar uw antwoord.

Hartelijke groet,

Gert en Leida Sijl.


12 december 2020

Beste vrienden van Prothumia,

Nog enkele weken dan ligt het jaar 2020 weer achter ons. Dit jaar zullen we niet zo snel vergeten. Vooral in Tinca was het een moeilijke situatie, toen ook personeelsleden ziek werden. Ook voor het nieuwe predikantsechtpaar was het moeilijk om zo te moeten starten. Op dit moment is situatie wat rustiger geworden. We hebben met grote dankbaarheid mogen ervaren dat de Heere ons in alle dingen nabij is geweest,

Mede door uw trouwe financiële hulp, konden we in deze maand weer 6.250 euro overmaken. Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

.

.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

.

.

.

Hartelijke groet,

Gert en Aleida Sijl.

.


28 oktober 2020

Beste Gert en Leida,

Wij danken uw brief.

We zijn blij dat je aan ons en de oude mensen denkt.

We zitten nog steeds in een moeilijke situatie. God moet ons nog vormen.

Bijna alle oude mensen waren naar huis gekomen. Helaas stierven twee oude mensen

Szabo Erika 74 jaar oud en Varasanyi Rudi 90 jaar oud.

2 bejaarden zijn nog ernstig ziek. De anderen zijn veel beter.

Helaas moesten we verschillende beslissingen nemen met financiële gevolgen.

We hebben 8 uur per dag een assistent

opgenomen (Szabo Erzsebet 4 uur en Erdei Renata 4 uur), en

een mannelijke werknemer voor verwarming en baden voor de oude mannen.

We hebben een probleem met de kachel. We hopen dat dit gerepareerd kan worden en dat we nog geen nieuwe moeten kopen.

De oude mensen zijn erg blij om weer thuis te komen.

Opnieuw zijn er ’s ochtends gebeden en zondags diensten in het verpleeghuis.

God zegene jullie!

God zegene ook onze donateurs !!

Attila en Julia

P.s. Hanna, onze dochter, heeft deze brief vertaald.

Megyasszai Júlia


9 oktober 2020

Beste Sponsors,

Hieronder vind u het bericht van de predikant en zijn vrouw van de kerk in Tinca.

Begin van de week kregen we een bericht van broeder Sandor dat het niet helemaal goed ging in het Verzorgings tehuis.

De eerste uitbraak hebben ze met strenge maatregels goed doorstaan, maar nu is het heel naar hoeveel besmettingen in een korte tijd.

Wilt u bidden voor deze situatie.

Hartelijke groet, Gert en Leida

Beste Gert,
We hebben uw e-mailadres van Berke Sandor.
We kwamen hier in Tinka op 1 juli nadat we de uitnodiging van de gemeente Tinca hebben aangenomen. We hebben vier kinderen, Hanna 12, Attila 11, Lidia 9 en Zsuzsika 6 jaar oud. Ik ben hier de dominee en mijn vrouw Julia is de leidster van het Verzorgingshuis. Zoals je weet is Katinka met pensioen gegaan.

Zoals je wellicht heeft vernomen, is onze situatie niet eenvoudig. Inmiddels liggen er 19 bewoners in het ziekenhuis met Coronavirus. Er zijn drie mensen hier in het tehuis. God zij dank gaat het op dit moment goed.
8 mensen van het personeel zijn ook thuis, geïsoleerd vanwege positieve Coronavirus-test. Zo zijn wij Julia en Attila en onze kinderen thuis.
Sommige mensen als Gyöngyi en anderen worden thuis geïsoleerd met een negatieve Coronavirus-test.
We wachten tot 14 oktober en krijgen dan de uitslag. We bidden voor het leven van de oude mensen, dat God hun hoop, geloof en kracht mag geven.
We lezen Marcus 4 :35-41 deze dagen, toen Jezus sliep tijdens de storm, maar Hij was daar, Hij was aanwezig en Hij sloot vrede en stilte.
We accepteerden de situatie en werkten vanuit huis. We hebben de hele situatie in Gods hand gelegd. We wisten niet wat er zou gebeuren. We hopen en we bidden.
God zegene je.

Ons telefoonnummer: 0040742314032.
Geef ons ook uw nummer.
Bedankt.

Attila en Julia


6 mei 2020

Briefje van Berke Sándor

Beste vrienden van Prothumia,
Het briefje wat wij van Berke Sàndor ontvingen, geven wij graag door.

Hartelijke groet, Gert en Leida.

(Vertaling hieronder)

Liebe Geschwister, Gert und Aleida,

dem Herrn sei Dank, wir sind gesund und sind bis jetzt nicht berührt vom Covid-19 ,- das ist auch fürs Altenheim wahr… Hoffentlich nach 1t5 Mai wird leichter die Situation,- naher können wir irgendwann das Pfarrhaus und Altenheim auch offiziell übergeben. Wenn es der Gnadiger will.

Die Spende /5000 Euro in Ron umgerechnet 23900 / haben wir erhalten am 25 April. Das ist uns ,-wie im mer es war-, eine sehr grosse Hilfe.Den Spender und Euch sind wir sehr dankbar dafür, Momentan haben wir 19 Einwohner , weil 2 alte Damen sind Weg /ein ist herausgegangen und eine ist gestorben, aber nicht vom Virus…/ Wir können in dieser Karantie-Zeit niemand aufnehmen in Altenheim. Es ist verboten. Das ist uns eine grosse Schade /eigentlich haben wir jetzt 6 Platze frei…/ Wir beten weiter für die kommendene Alten.

Gottes Segen sei mit Euch, mit uns Allen.

Katinka und Sándor.

Beste broers en zussen, Gert en Aleida,

God zij dank, we zijn gezond en tot dusver zijn we niet aangeraakt door Covid-19, – dit geldt ook voor het bejaardentehuis … Hopelijk wordt de situatie na 1 tot 5 mei gemakkelijker, – vroeg of laat kunnen we de pastorie en het bejaardentehuis officieel overdragen . Als de Barmhartige het wil.
We ontvingen de donatie / 5000 euro omgezet in Ron 23900 / op 25 april. Zoals altijd is dit een zeer grote hulp voor ons. We zijn de donateurs en u zeer dankbaar. Op dit moment hebben we 19 inwoners, omdat 2 oude vrouwen zijn vertrokken / één is vertrokken en één is overleden maar niet van wege het virus … / We kunnen niemand aannemen voor het verpleeghuis tijdens deze Karantieperiode. Het is verboden. Dit is erg jammer voor ons / eigenlijk hebben we nu 6 plaatsen vrij … / We blijven bidden voor de komende oude mensen.
Gods zegeningen zijn met u, met ons allemaal.
Katinka en Sándor.


11 april 2020

Briefje van Berke Sándor

Lieve mensen,

Wij wensen u een gezegend Pasen in deze ernstige periode van besmetting met het coronavirus, – hoewel we nog geen besmetting hebben gekregen – De Heere zij daarvoor gedankt.

Maar vanaf vandaag is het tehuis in officiële quarantine, – dat betekent dat 2 werknemers 2 weken lang dag en nacht in het bejaardentehuis moeten blijven!. Wanneer ze naar huis gaan, moeten ze 2 weken thuis in quarantine blijven. Dit is vrijdag door het ministerie bekend gemaakt.

We hebben nog nooit zulke ingrijpende Paasdagen beleefd. Ondanks dat we in de achterliggende periode vele moeilijkheden moesten overwinnen, mochten we toch Gods nabijheid ervaren. Ook nu zijn onze ogen gericht op onze opgestane Heere.

Wij weten nog steeds niet wanneer onze nieuwe predikant en zijn vrouw kunnen beginnen. Ook dit leggen we in de hand van de Heere.

God zegene u allen

In naam van Katinka en Berke Sándor.

———————————————————

Maart 2020

Zeewolde, 22 maart  2020

Verzorgingstehuis Tinca

Geachte sponsoren,

Graag wil ik u op de hoogte houden over de situatie in Roemenië.

Twee weken geleden was er nog weinig aan de hand, maar nu is de situatie wat betreft het Corona virus geëxplodeerd. Men heeft dezelfde  maatregelen genomen als bij ons. Wij maken ons ernstig zorgen, hoe de Roemeense overheid deze crisis te lijf gaat, en vragen ons af in hoeverre de Roemeense ziekenhuizen dit aan kunnen.

Ds. Berke is blij dat er een nieuwe predikant komt. Het was wel spannend, er werd n.l. na de preek een stemming gehouden.

Na de stemming bleek dat de gemeente unaniem voor deze predikant gekozen had. Maar door de huidige situatie is de komst van deze predikant uitgesteld. Een teleurstelling voor de gemeente maar ook voor de bewoners van het Verzorgingstehuis. Zoals u inmiddels weet heeft de echtgenote van deze predikant alle papieren om een tehuis als deze te leiden.

Ds Sandor moet daarom nog doorgaan met zijn werk als predikant. Er zijn veel zorgen over de bejaarden in het Verzorgingstehuis, de grote vraag is hoe houden ze het virus buiten de deur.

Zelfs in de communistische periode was er niet zo’n groot probleem. Daarbij komt nog dat Katinka haar rechterarm heeft gebroken, dus ook zij heeft hulp nodig. Al met al een zeer moeilijke situatie.

Wij hopen en bidden, dat ze Gods hulp en nabijheid mogen ervaren.

Generaties lang wordt er zondag na de preek psalm 90 gezongen.

Gij zijt, o Heer, van d’allervroegste jaren, Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Wij wensen hen allen deze toevlucht en bescherming van harte toe.

Hartelijke groet,

Gert en Leida.


Januari 2020

Beste vrienden van Prothumia,            17 -01 – 2020

Onderstaand briefje kregen wij van Sandor en Katinka, wij geven dit graag aan u door.

Beste broers en zussen Gert en Aleida,
Beste sponsors van Stichting Prothumia,

De werknemers en ouderen van het bejaardentehuis van de Hervormde Parochie van Tinca / Tenke wensen u een gezegend en rijk nieuwjaar in 2020.
We hebben vorig jaar ook uw liefde en behulpzaamheid ervaren, terwijl jullie hebben bijgedragen:
-11.000 euro voor de kosten van het rusthuis,
– 500 euro voor het diner aan medewerkers begin 2020,
– en 1600 euro voor de operatie van  zuster Balázs Izabella.
Het was genoeg dit bedrag / 11.000 euro / voor de kosten van medicatie en ziektekostenverzekering voor de werknemers bijna het hele jaar door, we zijn daar erg dankbaar voor.
Vanaf 500 euro hadden we een feestelijke avond met de 32 werknemers en vrijwilligers met hun vrouwen en mannen. Allen hebben genoten van het heerlijke diner. Het is een vorm van dankbaarheid aan degenen die zoveel hebben gedaan voor het bejaardenhuis.

Nogmaals hartelijk bedankt.
Voor de operatie van zuster Izabella kregen we 1600 euro. Hiermee kon de operatie betaald worden.

Ze is inmiddels geopereerd en voelt zich steeds beter. Izabella vertelde hoe dankbaar ze was, dank de Heere daarvoor.
In het bejaardentehuis zijn er altijd 23-25 ​​ouderen en 2 jongere gehandicapten, waarvan slechts 1/3 de kosten integraal kunnen betalen. De rest van de bewoners wordt gesponsord. We willen ze nooit wegsturen, 0ndanks dat we geen steun krijgen van de Roemeense overheid. Helaas, hoewel we er al 19 keer om hadden gevraagd … We hebben momenteel 1500 euro per maand nodig voor verblijfkosten. Onze Heere is altijd bij ons – hopelijk zal Hij ons leiden, helpen en zegenen. Blijkbaar is het bejaardentehuis noodzakelijk, liefdevol en rijk aan dienstbaarheid en zegen.
We ontvingen zegeningen in onvoorstelbare hoeveelheid in de loop van deze 26 jaar waarin het bejaardentehuis werkt. Jullie waren een lieve hulppartner, zodat we ons konden verbazen: hoe groot de genade is van de Heere. Nogmaals: laten we je liefde, je empathie, je wil om de zwakkere te helpen bedanken.
Gods zegeningen zij met u.
In naam van het bejaardenhuis, de parochie en mijn vrouw Katinka,
Berke Sándor, uit Tinca / Tenke.

——————————————————–

HERFST 2019

Beste vrienden van Prothumia,                    14 november 2019

Half oktober hebben wij weer een bezoek gebracht aan het Verzorgingstehuis in Tinca.

We zijn ieder keer weerbenieuwd, hoe alles er bijstaat. Vooral is belangrijk nu het iedere keer kouder wordt hoe de temperatuur in huis is. Nu ook deze keer hebben we gezien hoe tevreden en dankbaar onze ouderen zijn. Soms denk je weleens, zou het niet een beetje te warm zijn, maar wanneer je ouder wordt,” dat merken we overigens bij ons zelf ook”  kan een graadje warmer helemaal geen kwaad. Sinds dat er op verschillende onderdelen bezuinigd moest worden, merk je dat de maaltijden eenvoudig zijn, maar het smaakt ieder keer weer heerlijk. Een Hongaarse gewoonte is, dat er bij warm eten altijd soep vooraf is. Naast vlees en groentesoepen, is het heel normaal dat er soepen worden verstrekt van alle mogelijke soorten vruchten. De ouderen maar ook wij hebben dit altijd met veel smaak gegeten. De Hongaren zijn bekend dat ze heerlijk kunnen koken, voor een ding moet je wel oppassen, neem niet teveel, want bij thuiskomst blijkt de weegschaal een kant is opgegaan die we eigenlijk niet willen.

We hebben enige dagen ons bezig gehouden met het plukken van de laatste druiven, altijd een leuke bezigheid. Hiervan maken ze druivensap, ook hier zijn ze heel bedreven in en het product wat dit oplevert is heerlijk. Wel heb ik gezien dat er af en toe een torretje of spinnetje mee geperst wordt, maar door toevoeging van Salicyl blijft er een heerlijke druivensap over. Ook was het voor de ouderen een grote vreugde dat ieder avond na een korte overdenking, de avond afgesloten werd met zingen van enige liederen. Naast de Hongaarse liederen waarvan we na 30 jaar er heel veel kennen zijn de liederen van Wesley, en Sankey ook heel bekend. Ook de liederen van Johannes de Heer worden met veel overgave regelmatig gezongen. Op de laatste avond zingen we een afscheidt lied,

Isten velünk vi-szont-lá-tás-ra!,

God zij steeds met u, tot wederzien:

stel uw toekomst in Zijn handen;

Hij zal veilig u doen landen,

God zij steeds met u tot wederzien.

Het is een prachtig lied om op deze wijze van elkaar afscheid te nemen.

Gisteren werd bekend dat er 2 predikanten contact hebben opgenomen met ds Berke Sàndor. Zoals eerder gemeld gaan Berke Sándor enKatinka 31 december met emeritaat. Hoe dit verder gaat lopen is nog niet bekend, maar in ieder geval blijven ze ook na die datum nog enige maanden zorg dragen voor het tehuis, Zodra er definitieve plannen zijn laten wij het u onmiddellijk weten.

Vanmorgen kregen wij een zeer verheugende mail, dat Isabella de vrouw van Balind maandag wordt opgenomen en dinsdag geopereerd voor een nieuwe heup. Nog even in herinnering, Balind heeft jaren vrijwilligers werk gedaan in het verzorgingstehuis en is enige jaren terug overleden. Toen bleek dat deze operatie niet vergoed zou worden, hebben verschillende van u onmiddellijk gereageerd. Maar door bemiddeling van een Hongaarse arts werd een groot deel toch vergoed. Alles werd besteld inclusief de nieuwe heup, tot dat vorige week bekend werd dat de verzekering geen geld meer had om deze operaties te betalen. Volgens de arts was het onverantwoord om nog langer te wachten, en werd er contact opgenomen met een privékliniek, die volgende week deze operatie gaan uitvoeren.

Hier is Isabella maar ook wij natuurlijk God dankbaar voor dat ze binnenkort verlost zal zijn van een onhoudbare pijn, die al zoveel maanden duurt.

De oogoperatie die gepland was is omgezet in medicijnen, maar daar kom ik een volgende keer op terug. De kosten van deze operatie zijn 1600 euro zijn door u buiten de giften van het tehuis bijeengebracht, waar voor onze zeer hartelijke dank.

Hartelijke groet,  Gert en Aleida Sijl.

.


ZOMER 2019

Zeewolde, 20 juni 2019

Verzorgingstehuis Tinca 25 jaar

Geachte sponsoren,

Zondag was een feestelijke dag voor het Verzorgingstehuis in Tinca. Op deze dag vierden we het 25 jarig bestaan van het tehuis met directie, bewoners, personeel en gasten. Na een periode van voorbereidingen was het dan zo ver, alles was tot in de puntjes geregeld. Wat niet geregeld kan worden was het weer. De hele week had het behoorlijk geregend en er werd natuurlijk gehoopt dat het zondag in ieder geval droog zou zijn. Daarom waren er uit voorzorg zowel bij de kerk als in de tuin van het tehuis 2 tenten neergezet.

Maar wat een verassing, zondagmorgen de zon scheen, en het werd een stralende dag. Moest denken aan het mooie lied ‘die wolken lucht en winden…….’.

Deze bijzondere dag begon met een dienst in de kerk, met het zingen van verschillende lofliederen, waarna een overdenking werd gehouden over het gelezen Schriftgedeelte. Hierna volgde verschillende toespraken, van o.a. ds Berke Sàndor, en zijn vrouw Katinka. In beide toespraken kwam naar voren grote dankbaarheid, dat God hen 25 jaar gezegend had, hen in moeilijke tijden nabij was geweest, en uiteindelijk alles gegeven had dat ze samen met alle medewerkers dit hebben mogen doen. Ook waren er emotionele momenten waar in beiden aangaven, dat ze dit grote werk samen mochten beginnen, maar dat er ook een tijd komt dat ze van dit mooie werk afscheid moeten nemen. De toespraken werden afgewisseld met een optreden van een muziekgroep, die mooie liederen zongen.

Toen kwam het moment dat Leida haar toespraak zou houden. Nu daar werd best wel naar uitgekeken, want dat zou in het Hongaars gebeuren. Anna Berke had gezorgd voor de vertaling, die Leida iedere dag al fietsend op de hometrainer geoefend had. Nu dat ging haar heel goed af, en ze kreeg veel complimenten.

Het leek ons goed om u als trouwe sponsor kennis te laten nemen van deze toespraak.

Geachte aanwezigen, Sandor en Katinka, personeel en bewoners.

Fijn dat we hier met velen aanwezig mogen zijn, dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Verzorgingstehuis. Ik denk dat we mogen spreken van een unieke aangelegenheid, dat we op een dag als vandaag, terug mogen denken over het wel en wee van dit tehuis. Toen het tehuis voor 25 jaar geopend werd, kon er met geen mogelijkheid bedacht worden wat er allemaal op de weg zou komen van Katinka en Sándor. In de eerste plaats werd er gedacht aan een gebouw, en de bedoeling was dat in dit gebouw een groot aantal mensen zou kunnen opgenomen worden die verzorging, maar vooral ook liefde nodig hadden. Een belangrijke reden waarom dit gebouw met al zijn bewoners nog bestaat is LIEFDE. Ook wanneer alles technisch in orde zou zijn, waar dit belangrijke element zou ontbreken, zou het niet de warmte kunnen geven die vooral ouderen zo nodig hebben. Wat wij altijd als heel belangrijk ervaren hebben is, dat altijd de dag begonnen wordt met het openen van het Woord van God. In de gebeden worden allen, bejaarden en verzorging aan de Heere opgedragen. Boven de ingang van het huis hangt een bord, waarop duidelijk is te zien dat dit een Christelijk huis is. Niet alleen in naam, nee dit is een huis waar Christus beleden wordt, en dat is vooral in deze tijd bijzonder. Wanneer dan de dag ten einde loopt is er ook nog de dagsluiting, waarin God gedankt wordt voor alle zegeningen die deze dag zijn ontvangen. Wanneer dan de Hollanders op bezoek zijn, wordt het helemaal goed wanneer, uit verschillende bundels gezongen gaat worden, begeleid door het orgel. Hongaren zijn een zanglustig volk en het is ieder keer weer een belevenis om zo de dag te kunnen afsluiten.

Na deze positieve opening van dit verhaal, zou het er op lijken of alles, van een leien dakje zou gaan. Maar u voelt wel aan een huis met zoveel bewoners, zijn er altijd wel probleempjes en ook wel problemen. Een aanhoudende zorg is natuurlijk altijd hoe alles betaald kan worden. Om een tehuis met zoveel mensen te verzorgen is geld nodig, soms heel veel geld. Wanneer je ieder maand de overzichten maakt en alles op een rijtje zet, wordt er best eens aan het oor gekrabbeld, en komen de gedachten op van hoe komen we hierdoor.

In het begin sprak ik van een unieke aangelegenheid. Waarom uniek? Wel het is eigenlijk niet maar van deze tijd dat een tehuis van deze omvang voornamelijk in stand gehouden wordt door mensen die een warm hart hebben, voor hun naaste. Want ook hier mogen we na 25 jaar met grote dankbaarheid op terug zien. Vele van deze mensen zijn hier nog nooit geweest, ze moesten het hebben van de verslagen, waarin verteld werd hoe het ging met de bejaarden, maar waar ook in stond hoe moeilijk het soms was om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. En altijd waren ze er, om wanneer de nood hoog was in te springen en hun donaties over te maken. Velen van hen doen dit al 25 jaar. Namens u allen willen wij deze mensen van harte bedanken voor zoveel jaren van getrouwheid en liefde voor dit tehuis. Intussen hopen wij natuurlijk dat ook de Roemeense overheid, dit mooie en goede tehuis zou willen gaan steunen. De rapporten die in het voorjaar 2018 bekend zijn gemaakt waren zeer positief, en er zullen goede redenen zijn door ondersteuning dit Tehuis te behouden voor de gemeente Tinca.

Wat ons natuurlijk ook bezig houdt is, hoe gaan we nu na 25 jaar verder. Zoals bekend hopen Berke Sándor en Katinka aan het einde van dit jaar met pensioen te gaan. Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven hoe dit gaat verlopen. Maar ook hier geldt weer wanneer wij het niet weten, kunnen we ook dit probleem in handen van onze God leggen. Hij zorgt voor ons. Zolang het tehuis bestaat is er altijd sprake geweest van een groot wonder.

Het wonder van Gods aanwezigheid, Hij is er al die jaren bij geweest, als een betrouwbare God, die er altijd was wanneer het moeilijk werd.

Nadezen dienst werden de glazen gevuld met o.a. zelfgemaakte Vlierbloemen limonade en hapjes die gemaakt waren door Sandor Berke jr. Ook was er een grote ketel met hout gestookt waar Goulash soep in werd gemaakt, we hebben ervan genoten.

Zondagmiddag werd het feest verplaatst naar de tuin van het verzorgingstehuis. Omdat veel bewoners van wege hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen, werd daar het feest voortgezet eigenlijk in dezelfde stijl als de morgendienst. Ook ouderen die in bed lagen werden naar buiten gereden om het feest mee te maken. Door een oudere dame werd een lang gedicht voor gedragen, wat ze heel goed deed.

Terugziende op deze bijzonder dag, werden aan het einde van deze dag ook weer enige liederen gezongen waar in God alle eer kreeg. De Heere heeft het mogelijk gemaakt dat we met elkaar in goede maar ook in zorgelijke dagen dit 25 jaar jubileum hebben mogen vieren.

Eigenlijk zou dit het einde van mijn verhaal moeten zijn, maar tijdens ons bezoek werd het heel duidelijk, hoe nodig het is geweest dat dit tehuis voor 28 jaar terug is gebouwd. Doordat we toen met Jan en Anneke bij de allerarmsten onze levensmiddelenpakketten brachten, hebben we gezien in wat voor ellendige toestand deze mensen moesten leven. Maar ook nu in 2019 tref je bij ouderen, die alleen wonen nare toestanden aan. Het onderstaand verhaal maakt dit duidelijk.

Wanneer wij in Tinca zijn, staat er altijd een bezoek aan Isabella op het programma, zij woont in Oradea 60 km van Tinca. Sinds enige jaren is zij weduwvrouw en was getrouwd met Balint. Deze broeder heeft jarenlang gewerkt als vrijwilliger bij de bouw van het Verzorgingstehuis. Altijd gaat er één van de familie Berke mee om onze gesprekken te vertalen. Het zijn bijzondere bezoeken, waarin van hart tot hart gesproken wordt, en voor we afscheid nemen bidden we met elkaar. We merken hoezeer Isabella deze bezoeken waardeert. Altijd nemen we voor haar een geldbedrag mee, ze heeft een klein pensioentje waarvan ze maar net kan rondkomen. Maar deze keer, zagen we dat ze een groot probleem had met lopen. We vroegen haar of ze gevallen was, nee dat was niet de oorzaak, ze had haar dokter gesproken en die vertelde dat haar heup versleten was en dat een operatie noodzakelijk was. Op onze vraag wanneer ze geopereerd kon worden, vertelde ze dat dit niet zou door kunnen gaan, Deze behandeling zat niet in het verzekeringspakket. Om dit zelf te betalen was geen optie, ze had daar geen geld voor. Wij vroegen, maar wat kost deze operatie. Zij wilde dit eigenlijk niet zeggen en antwoordde, hier zal ik mee moeten leven, eens zal het beter worden wanneer ik bij mijn hemelse Vader gekomen zal zijn. Eindelijk na heel veel aandringen, en na dat we gezegd hadden dat we aan Balint haar man verplicht waren om haar te helpen, vertelde ze wat deze operatie ging kosten. Wanneer zij naar de arts ging moest zij 300 Euro meenemen. Vervolgens kreeg zij van hem een lijst waarop stond wat nodig was voor de operatie, wat ze kon kopen bij de Apotheek, kosten 550 Euro. Wanneer dit in orde was kon er een afspraak gemaakt worden voor een operatie. Heel voorzichtig vertelde wij haar, Isabella wij kunnen jou zo niet achterlaten, wij hebben het op ons hart om jou te helpen, en wij hebben een sterke reden om deze operatie voor jou te betalen. U begrijpt haar reactie. Eerst te moeten weten dit wordt mijn leven, en dan dit grote wonder. Ze zei laten we onze God eerst danken, voor de genade aan mij bewezen. Dit was een bijzonder moment die we niet zullen vergeten.

Maar wat zij natuurlijk nog niet kon weten, dat dit wonder al een paar dagen eerder in gang was gezet door onze hemelse Vader. Wij werden n.l. enkele dagen voor dat we zouden vertrekken gebeld door mijn zwager Karl. Die vertelde, Gert ik heb 400 euro aan je overgemaakt, je weet nooit waar voor je dit eventueel zou kunnen gebruiken. Nu ik antwoordde natuurlijk dat ik dit ook niet wist, maar wanneer hij dit op zijn hart had, nam ik dit graag mee. Bij terugkomst in de pastorie heb ik Karl onmiddellijk een mail gestuurd, en het verhaal van Isabella verteld. Maar ook verteld dat wij vrijmoedigheid hadden, en we hier de hand van de Heere in hebben gezien, zijn geschonken bedrag te besteden voor de operatie. Voor dat ik in een volgende mail zou uitleggen hoe wij het totale bedrag dachten te betalen, kregen wij met een terugkerende mail van Karl, dat ook de overige 500 euro onderweg was.

Onze reactie hierop was om heel lang stil te zijn.

Onze eerste gedachten die bij ons naar boven kwamen waren, God wat bent U goed voor Uw kinderen, wat een trouw. En als van zelf natuurlijk het mooie lied van de trouw van onze Vader,

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Een hartelijke groet van.

Gert en Aleida Sijl.


ZOMER 2018

Geachte vrienden van het Verzorgingstehuis Tinca.   15 juni – 2018

Afgelopen weken hebben wij weer een bezoek gebracht aan het verzorgingstehuis in Tinca Roemenië.

De laatste jaren ging deze reis met het vliegtuig, maar deze keer toch weer eens met de auto. Een goede gelegenheid om het incontinentie materiaal mee te nemen. Er was een grote hoeveelheid bijeengebracht door de familie Spoelstra uit Stiens, wij hebben daar een klein deel van meegenomen, de rest ging met een transporteur mee, die de hele vracht afleverde in Tinca.

We hebben bericht gekregen via Ds Berke Sándor dat het financieel beter gaat, maar het is altijd blijven rekenen  wat er  kan uitgegeven worden. Zo is er voor de volgende winter periode weer een grote hoeveelheid hout gekocht die voor een billijke prijs werd aangeboden.

Het bezoek van ambtenaren van de overheid is zeer positief verlopen. Het tehuis kreeg een licentie voor de komende 5 jaar, wat inhoud dat begin 2019 waarschijnlijk de overheid het tehuis met een bijdrage gaat steunen.

Begin mei zijn er enkele grote giften overgemaakt, o.a. van de Christelijke Gereformeerde kerk in Huizen mochten wij weer € 2.500 Euro ontvangen, en ook werd er een prachtige vakantie gift overgemaakt door onze vrienden van € 500. Met alle bijdragen van onze donoren was het mogelijk € 6000 over te maken. Lieve mensen allen heel hartelijk dank daar voor.

We sluiten graag af met de laatste woorden van de brief van Sandor,. Deshalb ,- Ihrf seid in unsere Notsitiation die Botte der Hoffnung und der Freude. Gott segne Euch, Er gebe Euch seine Freude, Liebe und Fest zu bleiben in Ihm.

Mit dankbarkeit und als Geschwister in Christo,- Berke Sándor en Katinka

Hartelijke groet, Gert en Aleida..

Najaar 2016

Najaars bezoek verzorgingstehuis,

In de maand november hebben wij een bezoek gebracht aan het verzorging- tehuis in Tinca. Het begon al behoorlijk koud te worden, en wij waren heel benieuwd hoe de situatie in het huis zou zijn. Nu, bij het ouder worden van vele bejaarden, zijn er ook meer problemen ontstaan. Enkele ouderen zijn dement geworden. Ook een groot probleem is de incontinentie. Op dit moment zijn er
25 bejaarden, die verzorgd worden door 3 verpleegsters. U begrijpt, deze dames hebben hun handen vol.

Tijdens onze rondgang waar we alle bejaarden hebben bezocht, hebben wij gemerkt de grote dankbaarheid van deze mensen. Op alle mogelijke manieren probeerden ze dit duidelijk te maken. Ook badkamers, toiletten, de keuken, maar ook de ontmoetingsruimte, alle deuren gingen voor ons open. Dit was een rond gang die niet van te voren gepland was. Alles zag er werkelijk heel
perfect uit. U begrijpt dat wij onder de indruk waren, dat enkele mensen zowel in de verzorging als in de keuken, dit op voortreffelijke wijze gestalte geven.

Toch beginnen zich aan de horizon enkele problemen af te tekenen. Zowel wat de stichting Prothumia betreft, maar ook is de vraag, wie gaat over 3 jaar de leiding van dit tehuis overnemen.

In de Hongaarse kerk is het zo, dat wanneer je 65 jaar geworden bent, je met pensioen gaat, en dat anderen, door de Bisschop aangewezen, jou plaats in gaan nemen. Berke Sándor en zijn vrouw Katinka hopen en bidden, dat hun plaats zal worden ingenomen door een predikants echtpaar, die dit omvangrijke werk willen gaan doen.

Het ander punt is natuurlijk hoe gaan we in de toekomst verder met Prothumia..

Wij hopen het volgend jaar beide 77 jaar te worden,en ervaren dagelijks de zegen van een goede gezondheid, en zijn daar heel dankbaar voor. Toch is het goed om na te denken, wanneer het niet meer zo soepel gaat, wat dan? Zijn er mensen in onze omgeving die eventueel dit mooie en dankbare werk willen oppakken? Veel vragen natuurlijk, die we mogen delen met onze hemelse
Vader. Hij is het ook die we mogen vertrouwen en geloven dat dit goed gaat komen. Wanneer iemand ons hierover wil spreken, danwillen wij dit natuurlijk heel graag doen.

Hartelijke groet, Gert en leida Sijl.


Orgel en kleding transport naar Tinca,

Tijdens onze bezoeken aan het Verzorgingstehuis in Tinca, was een van de hoogte punten, het begeleiden van de ouderen op een orgel die we ooit hebben gekregen van Stolk orgelbouw. Voor de ouderen was het een compleet feest, om te kunnen zingen uit het Hongaarse gezangenboekje, waar in de oude  christelijke gezangen met veel vreugde en overgave werden gezongen.

Het orgel waar we op speelde was een groot Hammond orgel die achteraf niet zo geschikt bleek om de ouderen te begeleiden. Al jaren lang was ik op zoek om een ander orgel te bemachtigen.

In een gesprek met Peter Visser, was daarom ook mijn vraag of Peter wilde uitzien naar een orgel voor de kerkzaal in Roemenië.

Enkele dagen daarna werd ik gebeld door Peter die vertelde, ik heb er één voor je. Hij vertelde dat in overleg met Gert Jan er besloten was dat wij hun eigen orgel mochten mee nemen.  Het orgel waar zij hun eerste lessen op hebben gekregen, daar deden zij afstand van. Ik merkte ook bij de mannen dat hier bij  emotionele gevoelens gingen spelen.

   

Ja, en nu wij toch moeten inpakken vertelde ze, lijkt het jullie wat om ook de kleding van moeder te willen meenemen. U begrijpt, wij vielen van de ene verbazing in de andere, en waren natuurlijk heel dankbaar om al deze kostbare spullen mee te nemen naar het Verzorgings huis in Tinca.

Gisteren hoorde we in een gesprek met Berke Sándor dat de verkoop van deze kleding in volle gang was. Van Marijke kregen we ook nog een grote koffer met kinderkleding, die wij in mei meenemen.

Alles werd in een grote aanhanger die we van Bartimeus hebben gekregen geladen, en hebben we dit gebracht naar van Wijk Logistics BV in Giessen.We schrokken wel van het totale gewicht wat we hebben versleept, want dit was 2000 KG.

Met grote dankbaarheid en een hartelijke groet, hopen wij u na onze volgende reis weer op de hoogte te houden.

Gert en Leida Sijl


2014

De kaas expeditie


Bedankbrief van Sandor en Katinka nov 2013.pdf 


Nieuws oktober 2013

Zeewolde, 3 oktober 2013

Geachte vrienden van Prothumia,

Via deze brief willen wij u op de hoogte houden van onze laatste activiteiten in  Roemenië. Van 10 tot 17 september waren wij in Tinca, waar we aanwezig waren bij de dankdienst van Martha Berke. Zij was in augustus getrouwd in Boedapest, en om alle vrienden en familie in Roemenië te laten delen van deze belangrijke gebeurtenis waren ook wij uitgenodigd.

Aangezien wij in juni er twee weken geweest waren, zagen we er een beetje tegenop om weer die lange reis te maken. Maar deze keer…………..Lees hier het hele verslag

En hier de begeleidende foto’s

Klik hier voor een begeleidend filmpje


Nieuws juli 2013


dit filmpje kan in een volledig scherm worden
getoond

verslag + foto’s:
Het wonder van MAX maakt mogelijk (.pdf) Wonderen (foto’s)


Nieuws juni 2013


Verslag van de reis in juni deel 1 (.pdf)


Foto’s van de reis in juni deel 2


Archief:


Roemenië


Suriname

Foto series
Kerstgroet
2004

Suriname januari 2006

Dumbrava

Tinca
dec 2007

Suriname dec 2007

Tinca

Zomer 2010

Suriname januari 2009

September 2010

Suriname januari 2011

Roemenië 2012

Zomer 2010

Suriname
februari 2011

September 2010

Suriname februari(5) 2011


September 2011 deel 1


September 2011 deel


2


Presentatie map

Roemenie 2012

zie foto’s

Uitzending bij Omroep MAX op 21 oktober 2011 in Roemenië