OEPS! dit is de oude website

Als u niet wordt doorgeschakeld, klik dan hier svp

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen

cgkwpfront

:

Meeluisteren of meekijken:

U kunt de ochtenddienst volgen via het internet of via Lukaskastjes.

De ochtenddienst is ook voorzien van beeld

Voor de middagdienst  zal  om 17:00 uur de dienst worden uitgezonden alleen in audio.

Bekijk of beluister hier de Kerkdiensten 

..                             

Wie zijn wij? Wij zijn een kleine gemeenschap van ongeveer 220 leden, wonend in Bussum, Huizen en omgeving. Jong en oud, alhoewel met name kinderen en ouderen het sterkst vertegenwoordigd zijn op dit moment.

Wij zijn er vast van overtuigd dat echt geluk alleen te vinden is door een relatie met onze Redder, Jezus Christus. Wij komen elke zondag samen in ons gebouw om elkaar aan te sporen uit Hem te leven. Daarvoor nemen wij de Bijbel, Gods Woord, ter hand: zo treedt Hij immers met ons in contact. In de middagdienst besteden we daarbij ook vaak aandacht aan de traditie waaruit we voortkomen en waar we van harte achter staan: de Reformatie van de 16e eeuw. We zoeken daarbij wel uitdrukkelijk naar de verbinding met de tijd en de situatie waarin wij nu leven.

Daarom heten wij christelijke gereformeerde kerk. Christelijk staat daarbij voor het deel uitmaken van de wereldwijde kerk en gereformeerd voor het staan in de traditie van de Reformatie.

Ook door de week komen leden van de gemeente samen, in kleinere kringen. En we besteden aandacht aan elkaar door persoonlijke bezoeken.
We vinden het fijn dat u/jij deze website bekijkt, en: neemt u gerust contact met ons op!

Wat doen wij op zondag?
Er zijn elke zondag twee kerkdiensten. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat Gods boodschap nog steeds buitengewoon actueel is. Elke zondag staat deze boodschap in de kerkdiensten
centraal. In deze kerkdiensten vindt de ontmoeting plaats met God en met elkaar als gemeente. De middagdiensten op zondag zijn ‘leerdiensten’, daarin willen wij de boodschap van de Bijbel beter leren kennen en begrijpen. In onze diensten gebruiken wij de Bijbel in de Herziene StatenVertaling (HSV). Wij zingen liederen, uit de oude-(1773) en nieuwe berijming (1968) en de zangbundel ‘Uit aller mond’.

bijbel_nbg


Niet alleen kerkdiensten

Jong en oud ontmoet elkaar ook door de week op verschillende kringen en clubs. Met elkaar bestuderen we de Bijbel en praten over vragen waarmee christenen in deze tijd worden geconfronteerd. Deze ontmoetingen ondersteunen het geloof en versterken de onderlinge band, waardoor we samen leren om meer en meer een gemeente te zijn zoals Jezus die bedoeld heeft. Dat is een gemeente waar liefde is voor God en voor elkaar. Een gemeente die niet afgesloten wil zijn, maar midden in de wereld wil staan en wat wil betekenen voor die wereld. Wel willen wij bekennen dat we soms als kerk te weinig op onze omgeving zijn gericht, maar willen dit wel graag ontwikkelen.