Prothumia ANBI

Algemene- en Financiële verantwoording

Doel van de stichting: “Christelijke naastenliefde bewijzen aan allen, volgens de opdracht in Galaten 6 vers 10”

Beloningsbeleid van de Stichting: “Er is geen sprake van het verstrekken van beloningen aan de bestuurders van de Stichting”.

Bestuur

   
Functie Naam
Voorzitter Gert Sijl
Algemeen lid Joost Westerink
Penningmeester Johan Houweling

Financiële verantwoording

 RSIN 8037 66 105  
Balans 31-12-2012 (.pdf) Verlies / Winst – 2012 (.pdf)
Balans 31-12-2013 (.pdf) Verlies / Winst – 2013 (.pdf)
Balans 31-12-2014 (.pdf) Verlies / Winst – 2014 (.pdf)
Balans 31-12-2015 (.pdf) Exploitatierekening 2015 (.pdf)
Balans 31-12-2016 (.pdf) Exploitatierekening 2016 (.pdf)
Balans 31-12-2017 (.pdf) Exploitatierekening 2017 (.pdf)
Balans 31-12-2018 (.pdf) Exploitatierekening 2018 (.pdf)
Balans 31-12-2019 (.pdf) Exploitatierekening 2019 (.pdf)
   

Jaaroverzicht ING 2019 (.pdf)

Jaaroverzicht SNS 2019 (.pdf)
   

http://www.cgkhuizen.nl/bakboord/diaconaat/prothumia/pdf/Beleidsplan Stichting Prothumia juni 2017-1.pdf