cgkoudheader.jpg

Prothumia ANBI

Algemene- en Financiële verantwoording

Doel van de stichting: “Christelijke naastenliefde bewijzen aan allen, volgens de opdracht in Galaten 6 vers 10”

Beloningsbeleid van de Stichting: “Er is geen sprake van het verstrekken van beloningen aan de bestuurders van de Stichting”.

Bestuur

   
Functie Naam
Voorzitter Gert Sijl
Algemeen lid Joost Westerink
Penningmeester Johan Houweling

Financiële verantwoording

 RSIN 8037 66 105  
Balans 31-12-2012 (.pdf) Verlies / Winst – 2012 (.pdf)
Balans 31-12-2013 (.pdf) Verlies / Winst – 2013 (.pdf)
Balans 31-12-2014 (.pdf) Verlies / Winst – 2014 (.pdf)
Balans 31-12-2015 (.pdf) Exploitatierekening 2015 (.pdf)
Balans 31-12-2016 (.pdf) Exploitatierekening 2016 (.pdf)
Balans 31-12-2017 (.pdf) Exploitatierekening 2017 (.pdf)
Balans 31-12-2018 (.pdf) Exploitatierekening 2018 (.pdf)
Balans 31-12-2019 (.pdf) Exploitatierekening 2019 (.pdf)
   

Jaaroverzicht ING 2019 (.pdf)

Jaaroverzicht SNS 2019 (.pdf)
   

http://www.cgkhuizen.nl/bakboord/diaconaat/prothumia/pdf/Beleidsplan Stichting Prothumia juni 2017-1.pdf

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 


 


Zondag

20 september

09.30 uur

Ds. C. de Jong voorb H.A.


 

17.00 uur

Ds. C. de Jong 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws