cgkoudheader.jpg
Commissies en Werkgroepen
Bezoekgroep
In de gemeente willen we omzien naar elkaar om zo ook de onderlinge band te versterken. Vanuit de bezoekgroep gaan we eens per jaar op bezoek bij gemeenteleden vanaf 70 jaar, eventueel vaker. Daarnaast bij geboorte, huwelijk, jubilea en nieuwe gemeenteleden. 

Contactcoördinator

A. Breevaart. tel: (035) 695 14 52.


Commissie van Beheer

Contactpersoon: J.C. Provoost,(jan.provoost@gmail.com) tel:(035) 524 04 58.

Evangelisatie Commissie

Contactpersoon:
: F. Sanders (035) 525 83 65

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant ds C de Jong, 4 ouderlingen en 4 diakenen.
Contactpersoon: L Mak, scriba, (scriba@cgkhuizen.nl) .


Orgelcommissie
Contactpersoon: P.A.A. Visser, tel:(035) 524 04 61.
Bij technische storingen: A. Miedema,(035) 691 82 09.


Vervoersdienst

Het vervoer voor hen die dat behoeven wordt gecoördineerd door de diaconie, K.Urbaan;  klaasurbaan@hotmail.com


Werkgroep handtekeningenacties

Contactpersoon: J. de Jong, tel:(035) 525 14 76.

Zendingscommissie

Contactpersoon: Vacature
 

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


mededelingen
 

 


 

 

Zondag

28 november

 

09.30 uur

ds. C. de Jong

 

15.30 uur

ds. C. de Jong

  

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws