cgkoudheader.jpg
Commissies en Werkgroepen
Bezoekgroep senioren
De bezoekgroep senioren is gecombineerd met de zusterdienst. Regelmatig wordt vergaderd en worden nieuwe bezoeken afgesproken i.v.m. verjaardagen, jubilea, geboorten, ziekte enz. Contact persoon: Mv  J.C. Kardol-Berghege, tel.
525 6804

Contactcommissie

De contactcommissie bestaat hoofdzakelijk uit contactpersonen van verschillende werkgroepen, commissies enz. Voorzitter en coördinator: H. de Ronde, tel: (035) 694 94 80.


Commissie van Beheer

Contactpersoon: J.C. Provoost,(jan.provoost@gmail.com) tel:(035) 524 04 58.

Evangelisatie Commissie

Contactpersoon: L. Mak, tel: (035) 525 81 92.
Contact voor het project ‘Ruimte’ in Bussum: F. Sanders (035) 525 83 65

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant (vacature), 4 ouderlingen en 4 diakenen.
Contactpersoon: F.H. Sanders, scriba, (scriba@cgkhuizen.nl) of (035) 5258365.


Orgelcommissie
Contactpersoon: P.A.A. Visser, tel:(035) 524 04 61.
Bij technische storingen: A. Miedema,(035) 691 82 09.


Vervoersdienst

Het vervoer voor hen die dat behoeven wordt gecoördineerd door de diaconie, K.Urbaan;  klaasurbaan@hotmail.com


Werkgroep handtekeningenacties

Contactpersoon: J. de Jong, tel:(035) 525 14 76.

Zendingscommissie

Contactpersoon: Vacature

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 
 

Zondag

25 juni
 

9.30 uur


Ds. W N Middelkoop

 

17.00 uur

Ds. P. Boonstra

 

 CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

Zondagsschool nieuws

Nieuws