cgkoudheader.jpg
Commissies en Werkgroepen
Bezoekgroep senioren
De bezoekgroep senioren is gecombineerd met de zusterdienst. Regelmatig wordt vergaderd en worden nieuwe bezoeken afgesproken i.v.m. verjaardagen, jubilea, geboorten, ziekte enz. Contact persoon: Mv  J.C. Kardol-Berghege, tel.
525 6804

Contactcommissie

De contactcommissie bestaat  uit een coördinator: A. Breevaart. tel: (035) 695 14 52.


Commissie van Beheer

Contactpersoon: J.C. Provoost,(jan.provoost@gmail.com) tel:(035) 524 04 58.

Evangelisatie Commissie

Contactpersoon: L. Mak, tel: (035) 525 81 92.
Contact voor het project ‘Ruimte’ in Bussum: F. Sanders (035) 525 83 65

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant (vacature), 4 ouderlingen en 4 diakenen.
Contactpersoon: F.H. Sanders, scriba, (scriba@cgkhuizen.nl) of (035) 5258365.


Orgelcommissie
Contactpersoon: P.A.A. Visser, tel:(035) 524 04 61.
Bij technische storingen: A. Miedema,(035) 691 82 09.


Vervoersdienst

Het vervoer voor hen die dat behoeven wordt gecoördineerd door de diaconie, K.Urbaan;  klaasurbaan@hotmail.com


Werkgroep handtekeningenacties

Contactpersoon: J. de Jong, tel:(035) 525 14 76.

Zendingscommissie

Contactpersoon: Vacature

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 
Zondag

21 oktober

9.30 uur


Ds C. Westerink

 

17.00 uur

Ds C. Westerink


 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

Zondagsschool nieuws

Nieuws