narc.jpg
In de Stille Week van 15 t/m 18 april 2019 willen we ons concentreren op het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus door middel van schriftlezing, stilte momenten, samenzang en gebed. De Stille Week bijeenkomsten worden van maandag t/m donderdag gehouden van 19.15-19:45 uur in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan, Huizen. 
U bent van harte welkom.

Het weekthema is: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Bezinning in een liturgie met Schriftlezingen, stiltemomenten, samenzang en gebed.

In de liturgie van de Stille Week staat het Koninkrijk van God centraal. Aan de orde komen het proces van de verwachting van het Messiaanse Koninkrijk in de profetieën. Vervolgens het onderwijs dat Jezus van het Koninkrijk van God heeft gegeven en in Zijn lijden heeft voorgeleefd. Ondanks de miskenning van Zijn Koningschap blijkt echter, dat het Koninkrijk van God van een andere orde is.

Evenals vorige jaren wordt u van harte uitgenodigd deze bezinningsmomenten bij te wonen, om de Stille Week voor uzelf inhoud te geven.

De organisatie valt onder verantwoordelijkheid van de Hervormde wijkgemeenten ‘Oude Kerk’, Nieuwe Kerk’, ‘Zenderkerk’ en ‘Meentkerk’ de Christelijke Gereformeerde Kerk de Protestantse wijkgemeenten ‘Goede Herderkerk’ en de ‘Kruiskerk’ de Baptistengemeente Het Gooi en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Huizen-Bussum.

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 Zondag

18 oktober

09.30 uur

Prof. Dr. J.W. Maris


 

17.00 uur

Prof. Dr. J.W. Maris 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws