lupine.jpg

Palliatieve zorg

 

Op vrijdagavond 17 april 2015 organiseert het deputaatschap Pastoraat in de Gezondheidszorg een thema-avond over palliatieve zorg.

Dit is een breed begrip waar ook veel verwarring over kan ontstaan.

De bedoeling van deze thema avond is meer helderheid te geven over de diverse begrippen (wat is palliatieve zorg, wat is terminale zorg, wat is sedatie etc.). Ook zal er worden ingegaan op landelijke ontwikkelingen ter verbetering van de palliatieve zorg en zal er aandacht besteed worden aan pastorale aspecten (omgaan met lijden, pastorale aandacht voor mantelzorgers en geestelijke verzorging in de palliatieve zorg).

We hebben mw. Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) bereid gevonden om ons op die avond hier meer over te vertellen. Aansluitend aan haar verhaal is er, na een pauze, ruimte voor vragen en discussie.

 

Deze thema-avond is bedoeld voor werkers in de gezondheidszorg en pastoraat, maar ook andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.

 De avond zal gehouden worden in de Chr. Geref. Fonteinkerk te Bunschoten, Bikkersweg 7.

Aanvangstijd is 19.30u en zal (uiterlijk) 22 u afgesloten worden.

U kunt zich tot 1 april per email aanmelden bij Marlene Middelkoop (marlenemiddelkoop@solcon.nl)
of telefonisch op nummer 06-46698814  (na 18.00 uur).

Aanmelden is gratis, wel zal er een deurcollecte worden gehouden ter dekking van de onkosten.

Wij hopen op een goede opkomst !

De koffie staat klaar vanaf 19 uur.

 

 

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 extra mededeling i.v.m. coronamaatregel
 Zondag

18 oktober

09.30 uur

Prof. Dr. J.W. Maris


 

17.00 uur

Prof. Dr. J.W. Maris 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws