narc.jpg

Bezinningsmomenten in de Stille Week

maandag 30 maart t/m donderdag 2 april

 

Een half uur van bezinning wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan, Huizen

Aanvang 19.15 uur.

Het weekthema
is: Wie is Jezus van Nazareth?

 

Bezinning in een liturgie met Schriftlezingen, stiltemomenten, samenzang en gebed.

 Dit jaar wordt de bezinning ontleend aan het evangelie van Markus, waarin Jezus met verschillende namen wordt getypeerd.

Dit begint al bij de aanhef van het ‘evangelie van Jezus Christus, Zoon van God’.

Een zoektocht naar ‘Wie is Jezus van Nazareth?’ is dan ook het weekthema.

Hoe wordt Jezus in het evangelie door anderen genoemd en hoe noemt Hij zichzelf?

Zelf heeft Jezus gezegd dat Hij als Mensenzoon zijn lijden moest ondergaan.

 De Schriftlezingen zijn gekozen om op zoek te gaan hoe elke naams-aanduiding van Jezus zijn eigen betekenis vertelt in de periode van Zijn lijden en sterven.

‘Daarom heeft God aan Jezus de naam boven alle namen gegeven’, leert de apostel Paulus ons over de betekenis van het lijden en de kruisdood van Jezus Christus.

Elke dag is deze tekst de omlijsting van de bezinningsmomenten. 

 Evenals vorige jaren wordt U van harte uitgenodigd deze bezinningsmomenten bij te wonen, om de Stille Week voor uzelf inhoud te geven.

 De organisatie valt onder verantwoordelijkheid van alle vier Hervormde wijkgemeenten,  de Christelijke Gereformeerde Kerk, de  Protestantse wijkgemeenten ‘Goede Herderkerk’ en de ‘Kruiskerk’ en de Baptisten Gemeete

 Schema liturgie 2015 (.pdf)

 Tekstboekje 2015 (.pdf)

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 
Zondag

17 februari

9.30 uur


Ds. J. Jonkman

 

17.00 uur

Ds. N.C. Smits 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

Zondagsschool nieuws

Nieuws