lupine.jpg

PINKSTERZANGDIENST m.m.v. Huizer koren

 

Op 24 mei ’15 – Eerste Pinksterdag – is er een Pinksterzangdienst in de Zenderkerk in Huizen. Medewerkenden aan deze dienst zijn Chr. Koorvereniging Deo Juvante o.l.v Bert Moll en Molukse koren o.l.v. Max Wattimena en Christina Parinussa. Jacob Bout bespeelt de trompet en Bert Moll het orgel. De meditatie wordt gehouden door Ds. Gerben Roest.

Met deze Pinksterzangdienst wordt een oude traditie in ere hersteld.

We nodigen belangstellenden van harte uit. Toegang is vrij. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan het zendingswerk van het echtpaar Rik en Machteld Lubbers in Kosovo. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd  ter bestrijding van de onkosten van deze avond.

De aanvang van het dienst in de Zenderkerk aan de Borneolaan 30, 1276 NS Huizen is op zondag 24 mei om 19.30 uur (de dienst van Hervormd Huizen 17.00 uur komt hiermee te vervallen).

Kerk open om 19.00 uur. Toegang vrij.

 

Komende Kerkdiensten

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 


 

Zondag

21 juli

09.30 uur

Ds. G. Oberink

 

17.00 uur

Ds. M.K. Drost
(Ichtuskerk) 

CGK HUIZEN
Bakboord 72
035 526 13 55
 

 

PRIVACY

Zondagsschool nieuws

Nieuws